29. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 11. 9. 2023 15:00 - 12. 9. 2023
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
2.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 739, Bobkova ul., Praha 9
Číslo usnesení
527/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 751, Maňákova ul., Praha 9
Číslo usnesení
528/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
4.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9
Číslo usnesení
529/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
5.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 741, Bryksova ul., Praha 9
Číslo usnesení
530/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
6.
Jednání
na souhlas s přijetím další osoby, která není osobou blízkou do bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 744, Maňákova ul., Praha 9
Číslo usnesení
531/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
7.
Jednání
na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 767, Rochovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14
Číslo usnesení
532/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
8.
Jednání
na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu ve veřejném zájmu o velikosti 3 + 1 v č. p. 743, Maňákova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytu
Číslo usnesení
533/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
9.
Jednání
na postoupení pohledávky
Číslo usnesení
534/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
11.
Jednání
na udělení záštity starosty MČ Praha 14
Číslo usnesení
536/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
12.
Jednání
k vyhodnocení zapojení městské části Praha 14 do systému Corrency
Číslo usnesení
537/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
13.
Jednání
k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 a ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2023
Číslo usnesení
538/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
14.
Jednání
na změny v obsazení komisí Rady městské části Praha 14
Číslo usnesení
539/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
15.
Jednání
na uzavření Smlouvy o spolupráci mezi hlavním městem Prahou a městskou částí Praha 14
Číslo usnesení
540/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
16.
Jednání
na 15. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023
Číslo usnesení
541/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
17.
Jednání
k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2023
Číslo usnesení
542/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
18.
Jednání
na 1. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2023
Číslo usnesení
543/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
19.
Jednání
na převod peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14
Číslo usnesení
544/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
21.
Jednání
na uzavření dohody o provedení práce mezi ředitelem základní školy jako zaměstnancem a základní školou jako zaměstnavatelem v rámci projektu „ZŠ Vybíralova - Šablony IV OPJAK „ reg. č.CZ.02.02.XX/00/22_002/0006779
Číslo usnesení
545/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
22.
Jednání
na udělení souhlasného stanoviska s umístěním Lesní mateřské školy Jankova cesta na adrese Nad Hutěmi, číslo parcely 1315/3, Praha - Hloubětín
Číslo usnesení
546/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
23.
Jednání
na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0071/2023/OI_OddI/1050 na akci „Polyfunkční budova Černý Most“
Číslo usnesení
547/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
24.
Jednání
na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0272/2023/OI_OddI/1050 na akci „MŠ Kostlivého – rekonstrukce elektroinstalace“
Číslo usnesení
548/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
25.
Jednání
na zahájení veřejné zakázky na stavební práce „Přestavba komunitního centra na Základní školu Baštýřská“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
Číslo usnesení
549/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
26.
Jednání
na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci „ZŠ Vybíralova - odstranění havarijního stavu sportovišť“
Číslo usnesení
550/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
27.
Jednání
na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci „MŠ Chvaletická – odstranění havarijního stavu střechy“
Číslo usnesení
551/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
28.
Jednání
na vyhodnocení nabídek k záměru pronajmout prostor Komunitního centra Kardašovská
Číslo usnesení
552/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
29.
Jednání
k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko ke směně částí pozemků v k.ú. Hloubětín
Číslo usnesení
553/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
30.
Jednání
k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k pronájmu pozemku parc. č. 1839/1 v k.ú. Hloubětín
Číslo usnesení
554/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
31.
Jednání
k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k pronájmu částí pozemku parc. č. 793/1 v k.ú. Kyje
Číslo usnesení
555/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
32.
Jednání
k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k výkupu pozemků parc. č. 920/1 a 920/7 v k.ú. Hostavice
Číslo usnesení
556/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
35.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy na pozemky parc. č. 221/549, 221/550, 221/552, 221/560, 221/562, 221/565, 221/566, 221/568, 257/3, vše k. ú. Černý Most
Číslo usnesení
557/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
36.
Jednání
na uzavření Dohody o zrušení kupní smlouvy č. 0088/2023/OSM_OddM/1010 ze dne 25. 5. 2023 a uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 2886/1 v k.ú. Kyje se Společenstvím vlastníků Pelušková 1443, Lipnická 1448, IČO: 27108325
Číslo usnesení
558/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
37.
Jednání
k revokaci usnesení č. 162/RMČ/2022 ze dne 21. 3. 2022
Číslo usnesení
559/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
38.
Jednání
na podání žádostí o projekty dle popisu projektových záměrů v rámci vyhlášeného Grantového řízení pro oblast prevence kriminality pro MČ na rok 2024
Číslo usnesení
560/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Krátký Jaromír
Poř. číslo
39.
Jednání
na zahájení koncesního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k nadlimitní koncesi na služby s názvem „Zajištění dostupného bydlení, Praha 14“
Číslo usnesení
561/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
40.
Jednání
na zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů MČ Praha 14
Číslo usnesení
562/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Krátký Jaromír
29. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 11. 9. 2023 15:00 - 12. 9. 2023

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...