4. na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 529/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


29. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 11.09.2023

č. 529/RMČ/2023


na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 na dobu určitou – 1 rok, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 


   

  0

II. ukládá

 1. informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu     o velikosti 2 + 1 v č. p. 685,   nám. Plk. Vlčka, Praha 9, dle výroku I.


   

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 31.10.2023

  0


Na vědomí:

SMP14, a.s.

4. na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 529/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...