21. na uzavření dohody o provedení práce mezi ředitelem základní školy jako zaměstnancem a základní školou jako zaměstnavatelem v rámci projektu „ZŠ Vybíralova - Šablony IV OPJAK „ reg. č.CZ.02.02.XX/00/22_002/0006779

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 545/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


29. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 11.09.2023

č. 545/RMČ/2023


na uzavření dohody o provedení práce mezi ředitelem základní školy jako zaměstnancem a základní školou jako zaměstnavatelem v rámci projektu „ZŠ Vybíralova - Šablony IV OPJAK „ reg. č.CZ.02.02.XX/00/22_002/0006779


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. uzavření dohody o provedení práce mezi ředitelem Základní školy, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964, Mgr. Jaroslavem Šupkou a Základní školou, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964, IČO: 61386618, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření dohody o provedení práce dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Josef Kutmon, člen rady

    Termín plnění: 15.09.2023

    0


Na vědomí:

OPKČ, OŘEŠ, ZŠ Vybíralova 

21. na uzavření dohody o provedení práce mezi ředitelem základní školy jako zaměstnancem a základní školou jako zaměstnavatelem v rámci projektu „ZŠ Vybíralova - Šablony IV OPJAK „ reg. č.CZ.02.02.XX/00/22_002/0006779
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 545/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...