14. na změny v obsazení komisí Rady městské části Praha 14

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 539/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


29. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 11.09.2023

č. 539/RMČ/2023


na změny v obsazení komisí Rady městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14


I. odvolává

 1. Marka Zemana z funkce člena dopravní komise ke dni 11. 9. 2023

  0

 2. Bc. Michala Pragera, MBA z funkce člena komise pro sociální věci, zdravotnictví a komunitní plánování sociálních služeb ke dni 11. 9. 2023

  0

 3. Ing. Petra Vítů z funkce člena dopravní komise ke dni 11. 9. 2023

  0

II. jmenuje

 1. Zdeňku Tošnerovou nar. dne        do funkce členky dopravní komise ke dni 12. 9. 2023

  0

 2. MUDr. Mgr. Helenu Janíčkovou PhD. nar. dne         do funkce členky komise pro sociální věci, zdravotnictví a komunitní plánování sociálních služeb ke dni 12. 9. 2023

  0

III. ukládá

 1. zajistit právní jednání související s výrokem č. I. a II. usnesení

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 18.09.2023

  0


Na vědomí:

KÚ-PO, tajemníci komisí

14. na změny v obsazení komisí Rady městské části Praha 14
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 539/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...