13. k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 a ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 538/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


29. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 11.09.2023

č. 538/RMČ/2023


k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 a ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2023


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

 1. informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 dle přílohy č. 1 a o vyřízení interpelací, námětů a dotazů vznesených na 4. zasedání ZMČ Praha 14, dle přílohy č. 2

  0

II. schvaluje

 1. zprávu o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2023, dle přílohy č. 3

  0

III. ukládá

 1. předložit informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 a zprávu o činnosti Rady městské části Praha 14 na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 19.09.2023

  0


Na vědomí:

13. k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 a ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2023
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 538/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...