15. na uzavření Smlouvy o spolupráci mezi hlavním městem Prahou a městskou částí Praha 14

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 540/RMČ/2023
Předkladatel: Hejrovská Aneta
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


29. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 11.09.2023

č. 540/RMČ/2023


na uzavření Smlouvy o spolupráci mezi hlavním městem Prahou a městskou částí Praha 14


Rada městské části Praha 14


I. doporučuje

  1. Zastupitelstvu městské části Praha 14 schválit Smlouvu o spolupráci mezi hlavním městem Prahou a městskou částí Praha 14 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

    0

II. ukládá

  1. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 Smlouvu o spolupráci dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

    Zodpovídá: Aneta Hejrovská, člen rady

    Termín plnění: 19.09.2023

    0


Na vědomí:

OPKČ, OHS

15. na uzavření Smlouvy o spolupráci mezi hlavním městem Prahou a městskou částí Praha 14
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 540/RMČ/2023
Předkladatel: Hejrovská Aneta

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...