23. na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0071/2023/OI_OddI/1050 na akci „Polyfunkční budova Černý Most“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 547/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


29. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 11.09.2023

č. 547/RMČ/2023


na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0071/2023/OI_OddI/1050 na akci „Polyfunkční budova Černý Most“


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s uzavřením dodatku č. 1 k SoD č. j. 0071/2023/OI_OddI/1050 na akci „Polyfunkční budova Černý Most“

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0071/2023/OI_OddI/1050 na akci „Polyfunkční budova Černý Most“ 

    Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

    Termín plnění: 30.09.2023

    0


Na vědomí:

OI

23. na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0071/2023/OI_OddI/1050 na akci „Polyfunkční budova Černý Most“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 547/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...