28. na vyhodnocení nabídek k záměru pronajmout prostor Komunitního centra Kardašovská

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 552/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


29. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 11.09.2023

č. 552/RMČ/2023


na vyhodnocení nabídek k záměru pronajmout prostor Komunitního centra Kardašovská


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

 1. vyhodnocení nabídek k záměru pronajmout prostor Komunitního centra Kardašovská

  0

II. rozhodla

 1. na základě vyhodnocení výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podala příspěvková organizace  Dům dětí a mládeže Praha 9, IČO 67365779

   

  0

III. ukládá

 1. zajistit informování  uchazečů o rozhodnutí o výběru 

  0

 2. zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor Komunitního centra Kardašovská s vybraným uchazečem dle bodu II.

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 29.09.2023

  0


Na vědomí:

OSM, OPKČ, OŘEŠ

28. na vyhodnocení nabídek k záměru pronajmout prostor Komunitního centra Kardašovská
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 552/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...