26. na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci „ZŠ Vybíralova - odstranění havarijního stavu sportovišť“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 550/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


29. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 11.09.2023

č. 550/RMČ/2023


na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci „ZŠ Vybíralova - odstranění havarijního stavu sportovišť“


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

 1. protokol z jednání hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce na akci „ZŠ Vybíralova – odstranění havarijního stavu sportovišť“

  0

II. rozhodla

 1. v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce na akci „ZŠ Vybíralova – odstranění havarijního stavu sportovišť“, na základě jednání hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče: Obchodní firma: Linhart spol. s r. o., se sídlem: Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, Lhotecká 820, okres Praha-východ, PSČ 25001, IČO: 47052121
   

  0

III. ukládá

 1. zajistit seznámení uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci „ZŠ Vybíralova – odstranění havarijního stavu sportovišť“ s rozhodnutím zadavatele

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 18.09.2023

  0

 2. zajistit v souladu s § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platných předpisů, uzavření SoD k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce na akci „ZŠ Vybíralova – odstranění havarijního stavu sportovišť“

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 22.09.2023

  0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ, ZŠ Vybíralova

26. na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci „ZŠ Vybíralova - odstranění havarijního stavu sportovišť“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 550/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...