9. na postoupení pohledávky

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 534/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


29. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 11.09.2023

č. 534/RMČ/2023


na postoupení pohledávky


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. uzavření smlouvy o postoupení pohledávky mezi společností Správa majetku Praha 14, a.s. IČO: 25622684, se sídlem Metujská 907, 198 00 Praha 9 jako postupitelem a městskou částí Praha 14, IČO: 00231312, se sídlem Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 9 jako postupníkem, a to ve znění dle přílohy č. 1

    0

II. ukládá

  1. zajištění uzavření smlouvy dle výroku č. I tohoto usnesení

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 18.09.2023

    0


Na vědomí:

SMP14, a.s., OHS

9. na postoupení pohledávky
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 534/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...