22. na udělení souhlasného stanoviska s umístěním Lesní mateřské školy Jankova cesta na adrese Nad Hutěmi, číslo parcely 1315/3, Praha - Hloubětín

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 546/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


29. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 11.09.2023

č. 546/RMČ/2023


na udělení souhlasného stanoviska s umístěním Lesní mateřské školy Jankova cesta na adrese Nad Hutěmi, číslo parcely 1315/3, Praha - Hloubětín


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s udělením souhlasného stanoviska s umístěním Lesní mateřské školy Jankova cesta na adrese Nad Hutěmi, číslo parcely 1315/3, Praha -  Hloubětín pro společnost Sto skupin, z.s., IČ: 17053218, pro potřeby zapsání do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT

    0

II. ukládá

  1. seznámit jednatele Sto skupin, z.s. se sídlem Bělehradská 858/23, Praha 2 s rozhodnutím Rady m.č. Praha 14

    Zodpovídá: Josef Kutmon, člen rady

    Termín plnění: 15.09.2023

    0


Na vědomí:

OŘEŠ, Sto skupin, z.s. 

22. na udělení souhlasného stanoviska s umístěním Lesní mateřské školy Jankova cesta na adrese Nad Hutěmi, číslo parcely 1315/3, Praha - Hloubětín
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 546/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...