12. k vyhodnocení zapojení městské části Praha 14 do systému Corrency

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 537/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


29. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 11.09.2023

č. 537/RMČ/2023


k vyhodnocení zapojení městské části Praha 14 do systému Corrency


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

  1. vyhodnocení projektu Corrency v podmínkách MČ Praha 14 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 na vědomí vyhodnocení projektu Corrency v podmínkách MČ Praha 14

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 19.09.2023

    0


Na vědomí:

OSŘK, OŘEŠ, OPKČ 

12. k vyhodnocení zapojení městské části Praha 14 do systému Corrency
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 537/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...