7. na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 767, Rochovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 532/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


29. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 11.09.2023

č. 532/RMČ/2023


na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 767, Rochovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. návrh na přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 767, Rochovská ul., Praha 9 na dobu určitou – 1 rok, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

  0

II. ukládá

 1. zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou Správou majetku Praha 14, a.s. a budoucím nájemcem na užívání bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 767, Rochovská ul., Praha 9, na dobu určitou – 1 rok, dle výroku I.


   

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 31.10.2023

  0


Na vědomí:

SMP14, a.s.

7. na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 767, Rochovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 532/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...