18. na 1. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 543/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


29. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 11.09.2023

č. 543/RMČ/2023


na 1. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2023


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s  1. úpravou finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2023 dle přílohy č. 1

    0

II. ukládá

  1. předložit 1. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2023 na jednání Zastupitelstva městské části Praha 14

    Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

    Termín plnění: 19.09.2023

    0


Na vědomí:

OŘEŠ, SMP 14, a.s.

18. na 1. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2023
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 543/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...