36. na uzavření Dohody o zrušení kupní smlouvy č. 0088/2023/OSM_OddM/1010 ze dne 25. 5. 2023 a uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 2886/1 v k.ú. Kyje se Společenstvím vlastníků Pelušková 1443, Lipnická 1448, IČO: 27108325

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 558/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


29. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 11.09.2023

č. 558/RMČ/2023


na uzavření Dohody o zrušení kupní smlouvy č. 0088/2023/OSM_OddM/1010 ze dne 25. 5. 2023 a uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 2886/1 v k.ú. Kyje se Společenstvím vlastníků Pelušková 1443, Lipnická 1448, IČO: 27108325


Rada městské části Praha 14


I. doporučuje

 1. revokovat usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 013/ZMČ/2023, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení

  0

 2. schválit uzavření dohody o zrušení kupní smlouvy čj. 0088/2023/OSM_OddM/1010 ze dne 25. 5. 2023 se Společenstvím vlastníků Pelušková 1443, Lipnická 1448, IČO:27108325, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

  0

 3. schválit uzavření kupní smlouvy se Společenstvím vlastníků Pelušková 1443, Lipnická 1448, IČO: 27108325, na část pozemku parc. č. 2886/1 v k.ú. Kyje za cenu dle cenové mapy ve výši 90 080 Kč, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

  0

II. ukládá

 1. předložit na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 ke schválení bod I.1.2.3.

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 19.09.2023

  0


Na vědomí:

OSM

36. na uzavření Dohody o zrušení kupní smlouvy č. 0088/2023/OSM_OddM/1010 ze dne 25. 5. 2023 a uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 2886/1 v k.ú. Kyje se Společenstvím vlastníků Pelušková 1443, Lipnická 1448, IČO: 27108325
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 558/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...