19. na převod peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 544/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


29. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 11.09.2023

č. 544/RMČ/2023


na převod peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. převod peněžních prostředků ve výši 400.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola Korálek, Praha 9 – Černý Most, Bobkova 766

   

  0

 2. převod peněžních prostředků ve výši 180.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola Sluníčko, Praha 9  –  Černý  Most, Gen.  Janouška 1005 

  0

II. ukládá

 1. zajistit výše uvedené převody peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14

  Zodpovídá: Josef Kutmon, člen rady

  Termín plnění: 30.09.2023

  0


Na vědomí:

OŘEŠ, OI, MŠ Korálek, MŠ Sluníčko

19. na převod peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 544/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...