30. k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k pronájmu pozemku parc. č. 1839/1 v k.ú. Hloubětín

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 554/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


29. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 11.09.2023

č. 554/RMČ/2023


k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k pronájmu pozemku parc. č. 1839/1 v k.ú. Hloubětín


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s pronájmem pozemku parc. č. 1839/1 v k.ú. Hloubětín za účelem vybudování skoků na kolo

    0

II. ukládá

  1. zajistit odeslání stanoviska odboru hospodaření s majetkem MHMP

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 29.09.2023

    0


Na vědomí:

OSM

30. k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k pronájmu pozemku parc. č. 1839/1 v k.ú. Hloubětín
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 554/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...