6. na souhlas s přijetím další osoby, která není osobou blízkou do bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 744, Maňákova ul., Praha 9

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 531/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


29. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 11.09.2023

č. 531/RMČ/2023


na souhlas s přijetím další osoby, která není osobou blízkou do bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 744, Maňákova ul., Praha 9


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. přijetí další osoby, která není osobou blízkou do bytu    o velikosti 3 + 1 v č. p. 744, Maňákova ul., Praha 9, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. informovat žadatele o souhlasu s přijetím další osoby, která není osobou blízkou do bytu     o velikosti 3 + 1 v č. p. 744, Maňákova ul., Praha 9, dle výroku I.

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 30.09.2023

    0


Na vědomí:

SMP14, a.s.

6. na souhlas s přijetím další osoby, která není osobou blízkou do bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 744, Maňákova ul., Praha 9
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 531/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...