38. na podání žádostí o projekty dle popisu projektových záměrů v rámci vyhlášeného Grantového řízení pro oblast prevence kriminality pro MČ na rok 2024

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 560/RMČ/2023
Předkladatel: Krátký Jaromír
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


29. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 11.09.2023

č. 560/RMČ/2023


na podání žádostí o projekty dle popisu projektových záměrů v rámci vyhlášeného Grantového řízení pro oblast prevence kriminality pro MČ na rok 2024


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. na podání žádostí o projekty dle popisu projektových záměrů v rámci vyhlášeného Grantového řízení pro oblast prevence kriminality pro MČ na rok 2024 dle přílohy č. 1

  0

 2. finanční spoluúčast z rozpočtu městské části Praha 14 dle rozpočtu projektových záměrů

  0

II. ukládá

 1. zajistit podání žádostí o dotace na MHMP

  Zodpovídá: Jaromír Krátký, místostarosta

  Termín plnění: 22.09.2023

  0


Na vědomí:

OŘEŠ

38. na podání žádostí o projekty dle popisu projektových záměrů v rámci vyhlášeného Grantového řízení pro oblast prevence kriminality pro MČ na rok 2024
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 560/RMČ/2023
Předkladatel: Krátký Jaromír

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...