24. na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0272/2023/OI_OddI/1050 na akci „MŠ Kostlivého – rekonstrukce elektroinstalace“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 548/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


29. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 11.09.2023

č. 548/RMČ/2023


na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0272/2023/OI_OddI/1050 na akci „MŠ Kostlivého – rekonstrukce elektroinstalace“


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s uzavřením dodatku č. 1 k SoD č. j. 0272/2023/OI_OddI/1050 na akci „MŠ Kostlivého – rekonstrukce elektroinstalace“ 

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0272/2023/OI_OddI/1050 na akci "MŠ Kostlivého – rekonstrukce elektroinstalace“

    Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

    Termín plnění: 30.09.2023

    0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ

24. na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0272/2023/OI_OddI/1050 na akci „MŠ Kostlivého – rekonstrukce elektroinstalace“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 548/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...