37. k revokaci usnesení č. 162/RMČ/2022 ze dne 21. 3. 2022

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 559/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


29. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 11.09.2023

č. 559/RMČ/2023


k revokaci usnesení č. 162/RMČ/2022 ze dne 21. 3. 2022


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. revokaci usnesení č. 162/RMČ/2022 ze dne 21. 3. 2022

  0

II. doporučuje

 1. Zastupitelstvu MČ Praha 14 schválit revokaci usnesení č. 6/ZMČ/2022 ze dne 29. 3. 2022

  0

III. souhlasí

 1. se zasláním návrhu MHMP na předání pozemku Pražské developerské společnosti

  0

IV. ukládá

 1. 1. předložení revokace usnesení na nejbližší Zastupitelstvo městské části Praha 14       

  2. zajištění veškerého právního jednání k realizaci bodu I., II., III. usnesení

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 19.09.2023

  0


Na vědomí:

OSM

37. k revokaci usnesení č. 162/RMČ/2022 ze dne 21. 3. 2022
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 559/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...