17. k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 542/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


29. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 11.09.2023

č. 542/RMČ/2023


k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2023


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2023 dle přílohy č. 1, 2, 3, 4

  příjmy                                                                                          216.289,20 tis. Kč

  výdaje                                                                                         271.475,08 tis. Kč

  z toho:

  kapitálové                                                                                       71.527,84 tis. Kč

  běžné                                                                                           199.947,24 tis. Kč

  financování                                                                                     55.185,88 tis. Kč

   

  0

 2. plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2023 s hospodářským výsledkem před zdaněním ve výši 14.191 tis. Kč dle přílohy č. 5 

  0

II. ukládá

 1. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 informaci o plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2023

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 06.09.2023

  0


Na vědomí:

OŘEŠ, odbory úřadu, příspěvkové organizace, SMP 14, a. s., Technické služby Prahy 14 SP, s. r. o.

17. k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2023
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 542/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (5)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...