40. na zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů MČ Praha 14

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 562/RMČ/2023
Předkladatel: Krátký Jaromír
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


29. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 11.09.2023

č. 562/RMČ/2023


na zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů MČ Praha 14


Rada městské části Praha 14


I. doporučuje

 1. Zastupitelstvu městské části Praha 14 zřídit organizační složku městské části Praha 14 s názvem: Jednotka sboru dobrovolných hasičů městské části Praha 14 a schválit její zřizovací listinu ve znění dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

  0

II. schvaluje

 1. vzor smlouvy se členem dle přílohy č. 3 a vzor jmenování velitele dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

  0

III. ukládá

 1. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 k rozhodnutí návrh dle bodu I. tohoto usnesení 

  Zodpovídá: Jaromír Krátký, místostarosta

  Termín plnění: 19.09.2023

  0


Na vědomí:

OHS, KÚ, OŘEŠ, OPKČ

40. na zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů MČ Praha 14
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 562/RMČ/2023
Předkladatel: Krátký Jaromír

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...