11. na udělení záštity starosty MČ Praha 14

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 536/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


29. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 11.09.2023

č. 536/RMČ/2023


na udělení záštity starosty MČ Praha 14


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. převzetí záštity starosty nad závodem Gladiator Race Praha, jehož 7. ročník se uskuteční ve dnech 13.-15.10.2023 v Praze 14

    0

  2. převzetí záštity starosty nad 2. ročníkem boxerského turnaje O pohár MČ Prahy 14, který se uskuteční 22.9.2023 v centru Plechárna, Černý Most

    0


Na vědomí:

KÚ, OPKČ

11. na udělení záštity starosty MČ Praha 14
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 536/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...