39. na zahájení koncesního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k nadlimitní koncesi na služby s názvem „Zajištění dostupného bydlení, Praha 14“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 561/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


29. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 11.09.2023

č. 561/RMČ/2023


na zahájení koncesního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k nadlimitní koncesi na služby s názvem „Zajištění dostupného bydlení, Praha 14“


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. zahájení koncesního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní koncesi na služby s názvem „Zajištění dostupného bydlení, Praha 14“

  0

 2. zadávací dokumentaci dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

  0

II. jmenuje

 1. komisi pro posouzení a hodnocení nabídek dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

  0

III. ukládá

 1. zajistit veškerá právní jednání k provedení bodu I. tohoto usnesení  

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 29.09.2023

  0


Na vědomí:

OI, OPKČ, OŘEŠ

39. na zahájení koncesního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k nadlimitní koncesi na služby s názvem „Zajištění dostupného bydlení, Praha 14“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 561/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...