35. na uzavření kupní smlouvy na pozemky parc. č. 221/549, 221/550, 221/552, 221/560, 221/562, 221/565, 221/566, 221/568, 257/3, vše k. ú. Černý Most

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 557/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


29. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 11.09.2023

č. 557/RMČ/2023


na uzavření kupní smlouvy na pozemky parc. č. 221/549, 221/550, 221/552, 221/560, 221/562, 221/565, 221/566, 221/568, 257/3, vše k. ú. Černý Most


Rada městské části Praha 14


I. doporučuje

  1. schválit  uzavření kupní smlouvy na pozemky parc. č. 221/549, 221/550, 221/552, 221/560, 221/562, 221/565, 221/566, 221/568, 257/3, vše k. ú. Černý Most, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 353 790,- Kč , dle přílohy č. 6

    0

II. ukládá

  1. zajistit předložení  uzavření kupní smlouvy dle bodu I., na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 07.09.2023

    0


Na vědomí:

OSM, OPKČ, OŘEŠ

35. na uzavření kupní smlouvy na pozemky parc. č. 221/549, 221/550, 221/552, 221/560, 221/562, 221/565, 221/566, 221/568, 257/3, vše k. ú. Černý Most
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 557/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...