8. na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu ve veřejném zájmu o velikosti 3 + 1 v č. p. 743, Maňákova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytu

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 533/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


29. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 11.09.2023

č. 533/RMČ/2023


na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu ve veřejném zájmu o velikosti 3 + 1 v č. p. 743, Maňákova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytu


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. přidělení bytu     o velikosti 3 + 1 v č. p. 743, Maňákova ul., Praha 9, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení bytu stávajícího, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

  0

II. ukládá

 1. zajistit prostřednictvím Správy majetku Praha 14, a.s. uzavření nájemní smlouvy k bytu      o velikosti 3 + 1 v č. p. 743, Maňákova ul., Praha 9, dle výroku I.
   
   

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 31.10.2023

  0


Na vědomí:

SMP14, a.s.

8. na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu ve veřejném zájmu o velikosti 3 + 1 v č. p. 743, Maňákova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytu
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 533/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...