25. na zahájení veřejné zakázky na stavební práce „Přestavba komunitního centra na Základní školu Baštýřská“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 549/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


29. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 11.09.2023

č. 549/RMČ/2023


na zahájení veřejné zakázky na stavební práce „Přestavba komunitního centra na Základní školu Baštýřská“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. zahájení veřejné zakázky na stavební práce „Přestavba komunitního centra na Základní školu Baštýřská“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

  0

 2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na stavební práce „Přestavba komunitního centra na Základní školu Baštýřská“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

  0

II. jmenuje

 1. k veřejné zakázce na stavební práce „Přestavba komunitního centra na Základní školu Baštýřská“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení komisi pro hodnocení nabídek dle neveřejné přílohy č. 2

  0

III. ukládá

 1. zajistit zahájení veřejné zakázky na stavební práce „Přestavba komunitního centra na Základní školu Baštýřská“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 30.09.2023

  0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ

25. na zahájení veřejné zakázky na stavební práce „Přestavba komunitního centra na Základní školu Baštýřská“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 549/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...