29. k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko ke směně částí pozemků v k.ú. Hloubětín

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 553/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


29. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 11.09.2023

č. 553/RMČ/2023


k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko ke směně částí pozemků v k.ú. Hloubětín


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. se směnou případně prodejem částí pozemků parc. č. 2631/6 a 2631/5 ve vlastnictví HMP za části pozemků parc. č. 1288/1 a 1288/84 ve vlastnictví Louda Auto Praha s.r.o., vše k.ú. Hloubětín

    0

II. ukládá

  1. zajistit odeslání stanoviska odboru hospodaření s majetkem MHMP

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 29.09.2023

    0


Na vědomí:

OSM

29. k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko ke směně částí pozemků v k.ú. Hloubětín
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 553/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...