16. na 15. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 541/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


29. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 11.09.2023

č. 541/RMČ/2023


na 15. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. 15. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023 - dle přílohy

   

  schválený rozpočet

  příjmy                                                                                        333.938,10 tis. Kč

  výdaje                                                                                        662.948,10 tis. Kč

  financování                                                                                329.010,00 tis. Kč

   

  rozpočet po 14. rozpočtovém opatření ke dni 22. 8. 2023

  příjmy                                                                                          593.072,20 tis. Kč

  výdaje                                                                                       1.288.908,40 tis. Kč

  financování                                                                                  695.836,20 tis. Kč

   

  rozpočet po 15. rozpočtovém opatření ke dni 6. 9. 2023

  příjmy                                                                                         593.072,20 tis. Kč

  výdaje                                                                                     1.288.908,40 tis. Kč

  financování                                                                                695.836,20 tis. Kč

   

  0

II. ukládá

 1. předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 31.12.2023

  0


Na vědomí:

OŘEŠ

16. na 15. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 541/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...