31. k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k pronájmu částí pozemku parc. č. 793/1 v k.ú. Kyje

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 555/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


29. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 11.09.2023

č. 555/RMČ/2023


k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k pronájmu částí pozemku parc. č. 793/1 v k.ú. Kyje


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s pronájmem částí pozemku parc. č. 793/1 v k.ú. Kyje o výměrách 19 m2 a 93 m2

    0

II. ukládá

  1. zajistit odeslání stanoviska odboru hospodaření s majetkem MHMP

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 29.09.2023

    0


Na vědomí:

OSM

31. k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k pronájmu částí pozemku parc. č. 793/1 v k.ú. Kyje
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 555/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...