24. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 26. 6. 2023 15:00 - 26. 6. 2023
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
372/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
2.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 757, Bryksova ul., Praha 9
Číslo usnesení
373/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
374/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
4.
Jednání
na souhlas s přijetím další osoby, která není osoba blízká do bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 767, Rochovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
375/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
5.
Jednání
na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 766, Rochovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14
Číslo usnesení
376/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
6.
Jednání
na přidělení bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14
Číslo usnesení
377/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
8.
Jednání
na schválení vítěze veřejné soutěže formou elektronické aukce v souladu se Zásadami k pronájmu bytů ve správě městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 2+kk v č.p. 670 Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
378/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
9.
Jednání
na schválení vítěze veřejné soutěže formou elektronické aukce v souladu se Zásadami k pronájmu bytů ve správě městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 2+kk v č.p. 670 Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
379/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
10.
Jednání
na schválení vítěze veřejné soutěže formou elektronické aukce v souladu se Zásadami k pronájmu bytů ve správě městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 2+kk v č.p. 753 Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
380/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
11.
Jednání
na schválení Výroční zprávy a účetní závěrky akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za rok 2022 a souhlas s uhrazením ztráty akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za rok 2022 ve výši -1 370 433,62 Kč z účtu nerozdělených zisků minulých let - v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 25622684
Číslo usnesení
381/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
12.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
382/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
13.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
383/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
14.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
384/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
15.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
385/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
16.
Jednání
na uzavření smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
386/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
17.
Jednání
na uzavření smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
387/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
18.
Jednání
na uzavření smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
388/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
19.
Jednání
na uzavření smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
389/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
20.
Jednání
na uzavření smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
390/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
21.
Jednání
na uzavření smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
391/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
22.
Jednání
k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9
Číslo usnesení
392/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
23.
Jednání
na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro osobní doklady vydávané v působnosti Ministerstva vnitra, se Státní tiskárnou cenin, s. p.
Číslo usnesení
393/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
24.
Jednání
k podnětu na pořízení změny Územního plánu SÚ hlavního města Prahy zkráceným postupem na části pozemku parc. č. 2575/483 kat. území Kyje ze ZP a ZMK na OB-B
Číslo usnesení
394/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Tománková Soňa
Poř. číslo
25.
Jednání
k podnětu na změnu Územního plánu SÚ hlavního města Prahy na část pozemku parc. č. 1302/3 a 1304/5 kat. území Hloubětín z LR a OB
Číslo usnesení
395/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Tománková Soňa
Poř. číslo
26.
Jednání
na navýšení rozpočtu projektu "Fit park i pro seniory" realizovaného v rámci PaR
Číslo usnesení
396/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Liška Jan, Ing.
Poř. číslo
27.
Jednání
na 11. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023
Číslo usnesení
397/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
28.
Jednání
na převod peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14
Číslo usnesení
398/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
29.
Jednání
k uložení odvodu příspěvkovým organizacím zřízeným městkou částí Praha 14
Číslo usnesení
399/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
30.
Jednání
na uzavření smluv na pořízení nábytku pro ZŠ Generála Janouška
Číslo usnesení
400/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
31.
Jednání
na udělení souhlasného stanoviska s navýšením kapacity u Základní školy Vela s.r.o., Poděbradská 489, Praha 9
Číslo usnesení
401/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
32.
Jednání
na udělení souhlasného stanoviska se zřízením Střediska volného času v Základní škole Vela s.r.o., se sídlem Poděbradská 489/116, Praha 9 - Hloubětín
Číslo usnesení
402/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
33.
Jednání
na udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o ubytování mezi Základní školou, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918 a zaměstnankyní základní školy
Číslo usnesení
403/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
34.
Jednání
k průběžné zprávě dodavatele ENESA a.s. za první zúčtovací období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
Číslo usnesení
404/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
35.
Jednání
k udělení výjimky „Odstranění havarijního stavu podlahy v kuchyni na ZŠ Hloubětínská“
Číslo usnesení
405/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
37.
Jednání
na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka tří interaktivních tabulí s bočními křídly včetně příslušenství“
Číslo usnesení
406/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
38.
Jednání
na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka školního a kancelářského nábytku“
Číslo usnesení
407/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
40.
Jednání
k žádosti odboru hospodaření MHMP o stanovisko k převodu nájemní smlouvy č. NAP/58/02/018354/2010 na pronájem pozemků parc. č. 263/7, 263/10 a 263/11 v k.ú. Hloubětín
Číslo usnesení
408/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
41.
Jednání
na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 0130/2023/OSM_OddM/1070
Číslo usnesení
409/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
42.
Jednání
na uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 0262/2021/OSM/1070
Číslo usnesení
410/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
43.
Jednání
na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o údržbě parkové plochy Jahodnice a parku Pilská čj. 0077/2016/ODOP_OddOP/1050 se spol. AVE Pražské komunální služby a.s.
Číslo usnesení
411/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Med Karel, Ing.
Poř. číslo
45.
Jednání
na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace zařízení a vybavení učeben III – dodávky“
Číslo usnesení
412/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
46.
Jednání
na vyhodnocení veřejné zakázky „Vybudování učeben pro ZŠ Vybíralova a MŠ Jahoda“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
Číslo usnesení
413/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
47.
Jednání
na částečnou revokaci usnesení č. 370/RMČ/2023 ze dne 19. 6. 2023 a vyloučení vybraného účastníka k veřejné zakázce „ZŠ Chvaletická – Divadelní sál“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
Číslo usnesení
414/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
48.
Jednání
na vyhodnocení veřejné zakázky „ZŠ Bratří Venclíků – Rekonstrukce kuchyně“ zadávané formou otevřeného podlimitního řízení
Číslo usnesení
415/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
49.
Jednání
na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Koncepce bezbariérovosti 2025+“
Číslo usnesení
416/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Liška Jan, Ing.
Poř. číslo
50.
Jednání
na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Strategie udržitelného rozvoje 2025+“
Číslo usnesení
417/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Liška Jan, Ing.
Poř. číslo
51.
Jednání
vyjádření městské části Praha 14 k oznámení, dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, k záměru "Zahradní čtvrť Robotnice, Horní Počernice"
Číslo usnesení
418/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Tománková Soňa
Poř. číslo
52.
Jednání
na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „ZŠ Chvaletická – Rochovská – stavební úpravy v přízemí“
Číslo usnesení
419/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
53.
Jednání
na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o realizaci programu primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených městskou částí Praha 14 čj.: 0485/2019/OSVZ OddE/1100 ze dne 26. 8. 2019 mezi městskou částí Praha 14 a Prev-Centrem z.ú.
Číslo usnesení
420/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Krátký Jaromír
Poř. číslo
54.
Jednání
na uzavření darovací smlouvy s Milanem Horáčkem o poskytnutí daru
Číslo usnesení
421/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
24. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 26. 6. 2023 15:00 - 26. 6. 2023

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...