22. k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 392/RMČ/2023
Předkladatel: Koplíková Eva, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


24. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 26.06.2023

č. 392/RMČ/2023


k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

 1. vyjádření předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 9 ke kandidátce na zvolení do funkce přísedící tohoto soudu dle přílohy č. 1  tohoto usnesení

  0

II. doporučuje

 1. Zastupitelstvu městské části Praha 14

  zvolit kandidátku Renátu Hodanovou, nar.      , do funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 na funkční období 2023 až 2027

  0

III. ukládá

 1. navrhnout na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 zvolení kandidátky uvedené v bodě II. tohoto usnesení do funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 na funkční období 2023 až 2027

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 30.09.2023

  0


Na vědomí:

OSAP

22. k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 392/RMČ/2023
Předkladatel: Koplíková Eva, Mgr.

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...