54. na uzavření darovací smlouvy s Milanem Horáčkem o poskytnutí daru

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 421/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


24. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 26.06.2023

č. 421/RMČ/2023


na uzavření darovací smlouvy s Milanem Horáčkem o poskytnutí daru


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. přijetí daru dle darovací smlouvy, která je přílohou č. 1 usnesení, v hodnotě dle předávacího protokolu 

    0

II. ukládá

  1. zajistit veškerá právní jednání související s bodem č. I. usnesení

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 30.06.2023

    0


Na vědomí:

OŘEŠ, OSM, OHS

54. na uzavření darovací smlouvy s Milanem Horáčkem o poskytnutí daru
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 421/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...