33. na udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o ubytování mezi Základní školou, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918 a zaměstnankyní základní školy

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 403/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


24. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 26.06.2023

č. 403/RMČ/2023


na udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o ubytování mezi Základní školou, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918 a zaměstnankyní základní školy


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s uzavřením smlouvy o ubytování mezi Základní školou, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918, IČO: 61381233, se sídlem Chvaletická 918, Praha 9 – Lehovec a                                                  , dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. seznámit ředitele Základní školy, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918 se souhlasným stanoviskem dle tohoto usnesení

    Zodpovídá: Josef Kutmon, člen rady

    Termín plnění: 22.12.2022

    0


Na vědomí:

OŘEŠ, OPKČ, ředitel  ZŠ Chvaletická  

33. na udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o ubytování mezi Základní školou, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918 a zaměstnankyní základní školy
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 403/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...