34. k průběžné zprávě dodavatele ENESA a.s. za první zúčtovací období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 404/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


24. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 26.06.2023

č. 404/RMČ/2023


k průběžné zprávě dodavatele ENESA a.s. za první zúčtovací období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

 1. průběžnou zprávu dodavatele ENESA a.s., IČO: 273820052, za první zúčtovací období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 dle přílohy č. 1

  0

 2. souhrnné výsledky výpočtu úspor energií v jednotlivých měsících při cenách energií referenčního roku

  0

 3. prémii za překročení garantované úspory ve výši 52.243 Kč bez DPH

  0

II. schvaluje

 1. započtení pohledávek za překročení garantované úspory ve výši 52.243 Kč bez DPH a za energetický management ve výši 80.000 Kč bez DPH dodavatele ENESA a.s., IČO: 27382053, vůči pohledávce MČ Praha 14 ze škodní události evidované pod č. 2-501-000180 v souladu s čl. 13.14 smlouvy č. 0379/2020/OI/1101

  0

III. ukládá

 1. zajistit veškerá právní jednání související s bodem I. a II. usnesení 

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 21.07.2023

  0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ

34. k průběžné zprávě dodavatele ENESA a.s. za první zúčtovací období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 404/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...