42. na uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 0262/2021/OSM/1070

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 410/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


24. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 26.06.2023

č. 410/RMČ/2023


na uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 0262/2021/OSM/1070


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 0262/2021/OSM/1070 dle přílohy č. 3

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 0262/2021/OSM/1070 dle bodu I.

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 30.06.2023

    0


Na vědomí:

OSM, OPKČ, OŘEŠ,

42. na uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 0262/2021/OSM/1070
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 410/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...