26. na navýšení rozpočtu projektu "Fit park i pro seniory" realizovaného v rámci PaR

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 396/RMČ/2023
Předkladatel: Liška Jan, Ing.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


24. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 26.06.2023

č. 396/RMČ/2023


na navýšení rozpočtu projektu "Fit park i pro seniory" realizovaného v rámci PaR


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s navýšením rozpočtu projektu "Fit park i pro seniory" realizovaného v rámci 3. ročníku PaR o 509.100 Kč na celkovou výši 1.308.249 Kč

    0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ, OSŘK

26. na navýšení rozpočtu projektu "Fit park i pro seniory" realizovaného v rámci PaR
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 396/RMČ/2023
Předkladatel: Liška Jan, Ing.

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...