28. na převod peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 398/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


24. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 26.06.2023

č. 398/RMČ/2023


na převod peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. převod peněžních prostředků ve výši 221.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500

  0

 2. převod peněžních prostředků ve výši 400.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140

  0

 3. převod peněžních prostředků ve výši 500.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 – Hloubětín, Hloubětínská 700

  0

 4. převod peněžních prostředků ve výši 420.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918 

  0

II. ukládá

 1. zajistit výše uvedené převody peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 30.06.2023

  0


Na vědomí:

OŘEŠ, OI, MŠ Zelenečská, ZŠ Bří Venclíků, ZŠ Hloubětínská, ZŠ Chvaletická

28. na převod peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 398/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...