30. na uzavření smluv na pořízení nábytku pro ZŠ Generála Janouška

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 400/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


24. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 26.06.2023

č. 400/RMČ/2023


na uzavření smluv na pořízení nábytku pro ZŠ Generála Janouška


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. uzavření smlouvy (formou objednávky a její akceptace) na pořízení nábytku pro ZŠ Generála Janouška, mezi příspěvkovou organizací Základní škola Generála Janouška, Praha 9 – Černý Most, Dygrýnova 1006/21, IČO: 61386898 a spol. MY DVA holding a.s., IČO: 25676059, dle nabídky č. 1OP241224 ze dne 19. 5. 2023, nabídky č. 1OP241238 ze dne 22. 5. 2023 a nabídky č. 1OP241255 ze dne 23. 5. 2023, které jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení, a to mimo režim interní směrnice QS 74-01 Zadávání veřejných zakázek

  0

 2. uzavření smlouvy (formou objednávky a její akceptace) na pořízení nábytku pro ZŠ Generála Janouška, mezi příspěvkovou organizací Základní škola Generála Janouška, Praha 9 – Černý Most, Dygrýnova 1006/21, IČO: 61386898 a spol. JP-KONTAKT, s.r.o., IČO: 25922378, dle nabídky č. NA/2023/525 ze dne 29. 5. 2023, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení, a to mimo režim interní směrnice QS 74-01 Zadávání veřejných zakázek

  0

 3. uzavření smlouvy (formou objednávky a její akceptace) na pořízení nábytku pro ZŠ Generála Janouška, mezi příspěvkovou organizací Základní škola Generála Janouška, Praha 9 – Černý Most, Dygrýnova 1006/21, IČO: 61386898 a spol. MAKRA DIDAKTA s.r.o., IČO: 27916758, dle nabídky č. ZAK22t2300826 ze dne 19. 5. 2023, která je přílohou č. 3 tohoto usnesení, a to mimo režim interní směrnice QS 74-01 Zadávání veřejných zakázek

  0

II. ukládá

 1. informovat ředitelku ZŠ Generála Janouška, Praha 9 – Černý Most, Dygrýnova 1006/21 o stanovisku Rady městské části Praha 14 dle bodu I. tohoto usnesení
   

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 21.07.2023

  0


Na vědomí:

ZŠ Generála Janouška, OŘEŠ, OPKČ  

30. na uzavření smluv na pořízení nábytku pro ZŠ Generála Janouška
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 400/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...