23. na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro osobní doklady vydávané v působnosti Ministerstva vnitra, se Státní tiskárnou cenin, s. p.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 393/RMČ/2023
Předkladatel: Koplíková Eva, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


24. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 26.06.2023

č. 393/RMČ/2023


na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro osobní doklady vydávané v působnosti Ministerstva vnitra, se Státní tiskárnou cenin, s. p.


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro osobní doklady vydávané v působnosti Ministerstva vnitra ze dne 21. 5. 2021, se STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, s. p., IČO: 00001279, se sídlem Růžová 943/6, 110 00 Praha 1, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. zajistit veškerá právní jednání k provedení bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 30.06.2023

    0


Na vědomí:

OSAP, OPKČ, OIKT, OŘEŠ

23. na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro osobní doklady vydávané v působnosti Ministerstva vnitra, se Státní tiskárnou cenin, s. p.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 393/RMČ/2023
Předkladatel: Koplíková Eva, Mgr.

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...