37. na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka tří interaktivních tabulí s bočními křídly včetně příslušenství“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 406/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


24. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 26.06.2023

č. 406/RMČ/2023


na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka tří interaktivních tabulí s bočními křídly včetně příslušenství“


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

 1. zprávu o hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka tří interaktivních tabulí s bočními křídly včetně příslušenství “

  0

II. rozhodla

 1. o výběru dodavatele Af Office, s.r.o., IČO: 26768771, se sídlem Jednořadá 1051/53, 160 00 Praha 6 – Bubeneč

  0

III. ukládá

 1. zajistit veškerá právní jednání související s ukončením zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Dodávka tří interaktivních tabulí s bočními křídly včetně příslušenství“

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 14.07.2023

  0


Na vědomí:

ZŠ Vybíralova, OŘEŠ, OPKČ

37. na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka tří interaktivních tabulí s bočními křídly včetně příslušenství“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 406/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...