45. na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace zařízení a vybavení učeben III – dodávky“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 412/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


24. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 26.06.2023

č. 412/RMČ/2023


na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace zařízení a vybavení učeben III – dodávky“


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

 1. protokol z jednání hodnotící komise k dílčí části 3 veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace zařízení a vybavení učeben III – dodávky“ 

  0

II. rozhodla

 1. v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Modernizace zařízení a vybavení učeben III – dodávky“ na základě doporučení hodnotící komise:
  a) o vyloučení účastníka z výběrového řízení dílčí části 3 veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace zařízení a vybavení učeben III – dodávky“ 

  Obchodní firma:    Růst společně, s.r.o.
  Sídlo:    Vačkářova 278, 251 01 Dobřejovice
  IČO:    087 82 245


  b) zrušení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Modernizace zařízení a vybavení učeben III – dodávky“ v částech veřejné zakázky:
  část 1: Zeměpisné pomůcky
  část 2: Pomůcky pro interaktivní výuku
  část 3: Pomůcky pro rozvoj motoriky, dovednosti, pozornosti
   

  0

III. ukládá

 1. a) zajistit seznámení uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu „Modernizace zařízení a vybavení učeben III – dodávky“ v dílčí části 3 veřejné zakázky: „Pomůcky pro rozvoj motoriky, dovednosti, pozornosti“ s rozhodnutím zadavatele

  b) zajistit zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Modernizace zařízení a vybavení učeben III – dodávky“ ve všech 3 částech veřejné zakázky
   

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 10.07.2023

  0


Na vědomí:

OI, ZŠ Vybíralova, MŠ Jahoda

45. na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace zařízení a vybavení učeben III – dodávky“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 412/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...