53. na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o realizaci programu primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených městskou částí Praha 14 čj.: 0485/2019/OSVZ OddE/1100 ze dne 26. 8. 2019 mezi městskou částí Praha 14 a Prev-Centrem z.ú.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 420/RMČ/2023
Předkladatel: Krátký Jaromír
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


24. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 26.06.2023

č. 420/RMČ/2023


na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o realizaci programu primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených městskou částí Praha 14 čj.: 0485/2019/OSVZ OddE/1100 ze dne 26. 8. 2019 mezi městskou částí Praha 14 a Prev-Centrem z.ú.


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o realizaci programu primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených městskou částí Praha 14 čj.: 0485/2019/OSVZ OddE/1100 ze dne 26. 8. 2019 mezi městskou částí Praha 14 a Prev-Centrem z.ú., IČO: 67364012, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o realizaci programu primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených městskou částí Praha 14 čj.: 0485/2019/OSVZ OddE/1100 ze dne 26. 8. 2019 mezi městskou částí Praha 14 a Prev-Centrem z.ú., IČO: 67364012, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení

    Zodpovídá: Jaromír Krátký, místostarosta

    Termín plnění: 07.07.2023

    0


Na vědomí:

OŘEŠ, OSVZ

53. na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o realizaci programu primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených městskou částí Praha 14 čj.: 0485/2019/OSVZ OddE/1100 ze dne 26. 8. 2019 mezi městskou částí Praha 14 a Prev-Centrem z.ú.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 420/RMČ/2023
Předkladatel: Krátký Jaromír

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...