40. k žádosti odboru hospodaření MHMP o stanovisko k převodu nájemní smlouvy č. NAP/58/02/018354/2010 na pronájem pozemků parc. č. 263/7, 263/10 a 263/11 v k.ú. Hloubětín

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 408/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


24. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 26.06.2023

č. 408/RMČ/2023


k žádosti odboru hospodaření MHMP o stanovisko k převodu nájemní smlouvy č. NAP/58/02/018354/2010 na pronájem pozemků parc. č. 263/7, 263/10 a 263/11 v k.ú. Hloubětín


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s převodem nájemní smlouvy č. NAP/58/02/018354/2010 na pronájem pozemků parc. č. 263/7, 263/10 a 263/11 v k.ú. Hloubětín

    0

II. ukládá

  1. zajistit odeslání stanoviska odboru hospodaření s majetkem MHMP

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 30.06.2023

    0


Na vědomí:

OSM

40. k žádosti odboru hospodaření MHMP o stanovisko k převodu nájemní smlouvy č. NAP/58/02/018354/2010 na pronájem pozemků parc. č. 263/7, 263/10 a 263/11 v k.ú. Hloubětín
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 408/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...