41. na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 0130/2023/OSM_OddM/1070

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 409/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


24. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 26.06.2023

č. 409/RMČ/2023


na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 0130/2023/OSM_OddM/1070


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 0130/2023/OSM_OddM/1070 na prodloužení pronájmu pozemků parc. č. 2889/4 a 2886/1 v k.ú. Kyje, dle přílohy č. 3

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 0130/2023/OSM_OddM/1070

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 30.06.2023

    0


Na vědomí:

OSM, OŘEŠ

41. na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 0130/2023/OSM_OddM/1070
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 409/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...