50. na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Strategie udržitelného rozvoje 2025+“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 417/RMČ/2023
Předkladatel: Liška Jan, Ing.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


24. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 26.06.2023

č. 417/RMČ/2023


na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Strategie udržitelného rozvoje 2025+“


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Strategie udržitelného rozvoje 2025+“

  0

 2. výzvu k podání cenové nabídky (včetně návrhu smlouvy a ostatních příloh) k výše uvedené veřejné zakázce 

  0

II. jmenuje

 1. komisi pro posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce dle bodu I. tohoto usnesení

  0

III. ukládá

 1. zajistit veškerá právní jednání k provedení bodu I. tohoto usnesení  
   

  Zodpovídá: Ing. Jan Liška, člen rady

  Termín plnění: 30.07.2023

  0


Na vědomí:

OSŘK, OŘEŠ, OPKČ

50. na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Strategie udržitelného rozvoje 2025+“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 417/RMČ/2023
Předkladatel: Liška Jan, Ing.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...