29. k uložení odvodu příspěvkovým organizacím zřízeným městkou částí Praha 14

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 399/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


24. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 26.06.2023

č. 399/RMČ/2023


k uložení odvodu příspěvkovým organizacím zřízeným městkou částí Praha 14


Rada městské části Praha 14


I. ukládá

 1. příspěvkové  organizaci Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140 odvod peněžních  prostředků ve výši 700.000 Kč z jejího fondu  investic do rozpočtu  městské části Praha 14 

  0

 2. příspěvkové organizaci Základní škola, Praha 9 – Hloubětín, Hloubětínská 700 odvod peněžních  prostředků ve výši 500.000 Kč z jejího fondu  investic do rozpočtu  městské části Praha 14 

  0

 3. příspěvkové organizaci Základní škola, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918 odvod peněžních  prostředků ve výši 800.000 Kč z jejího fondu  investic do rozpočtu  městské části Praha 14 

  0

II. ukládá

 1. zajistit odvod peněžních prostředků z fondu investic výše uvedených příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 do rozpočtu městské části Praha 14 

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 30.06.2023

  0


Na vědomí:

OŘEŠ, OI,  ZŠ Bří Venclíků, ZŠ Hloubětínská, ZŠ Chvaletická

29. k uložení odvodu příspěvkovým organizacím zřízeným městkou částí Praha 14
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 399/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...