52. na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „ZŠ Chvaletická – Rochovská – stavební úpravy v přízemí“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 419/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


24. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 26.06.2023

č. 419/RMČ/2023


na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „ZŠ Chvaletická – Rochovská – stavební úpravy v přízemí“


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „ZŠ Chvaletická – Rochovská – stavební úpravy v přízemí

  0

 2. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „ZŠ Chvaletická – Rochovská – stavební úpravy v přízemí“

  0

II. jmenuje

 1. k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „ZŠ Chvaletická – Rochovská – stavební úpravy v přízemí“ komisi pro otevírání nabídek a komisi pro hodnocení nabídek dle neveřejné přílohy č. 3

  0

III. ukládá

 1. zajistit zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „ZŠ Chvaletická – Rochovská – stavební úpravy v přízemí“

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 30.06.2023

  0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ

52. na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „ZŠ Chvaletická – Rochovská – stavební úpravy v přízemí“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 419/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...