4. na souhlas s přijetím další osoby, která není osoba blízká do bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 767, Rochovská ul., Praha 9

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 375/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


24. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 26.06.2023

č. 375/RMČ/2023


na souhlas s přijetím další osoby, která není osoba blízká do bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 767, Rochovská ul., Praha 9


Rada městské části Praha 14


I. neschvaluje

  1. přijetí další osoby, která není osoba blízká do bytu     o velikosti 3 + 1 v č. p. 767, Rochovská ul., Praha 9, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

    0

II. ukládá

  1. informovat žadatele o nesouhlasu s přijetím další osoby, která není osoba blízká do bytu     o velikosti 3 + 1 v č. p. 767, Rochovská ul., Praha 9, dle výroku I.

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 31.08.2023

    0


Na vědomí:

SMP14, a. s. 

4. na souhlas s přijetím další osoby, která není osoba blízká do bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 767, Rochovská ul., Praha 9
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 375/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...